Praktyka zawodowa
  1. Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunkach Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym.
  2. Porozumienie z GDLP.Załącznik do porozumienia (zaświadczenie).
  3. Oświadczenie. (pobierz .pdf)  (pobierz .docx)
  4. Dziennik Praktyk.
  5. Zarządzenie Rektora Nr 8/2013.
  6. Podanie w sprawie zaliczenia w części lub całości praktyk zawodowych

 

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dotycząca zaliczenia praktyk.

Od roku akademickiego 2013/2014 praktyki gospodarcze kończą się zaliczeniem przed Komisją Egzaminacyjną.

 

Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK