Maj 2022
Udostępnij:

Dwoje pracowników naszego Wydziału laureatami konkursów OPUS22 oraz Sonata 17


Kolejne dwa sukcesy pracowników Wydziału Leśnego UR w Krakowie w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki!!!

W konkursie Sonata 17 dr hab. inż. Srdjan Keren, prof. URK, z Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, uzyskał finansowanie projektu  "Interakcje przestrzenne drzew i mechanizmy kształtujące zmienność struktury oraz wzorce gatunkowego zmieszania w naturalnych lasach strefy umiarkowanej"

W konkursie Opus 22 prof. dr inż. Ewa Błońska, z Katedry Ekologii i Hodowli Lasu, wraz z dr inż. Anną Ilek z Leśnictwo - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (lider projektu) uzyskały finansowanie projektu "Badanie zależności pomiędzy glebową materią organiczną a dynamiką infiltracji i retencji wody w glebach leśnych w kontekście globalnych zmian klimatu i składu gatunkowego drzewostanu"

Gratulujemy!

Listy rankingowe zwycięskich projektów można zobaczyć na stronach NCN:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-23-wyniki-opus22-sonata17?fbclid=IwAR0epOq9_ISlez-qEX3OoDHd4Hi-x11erV5byvUMZMQwLj_WRKE7pgSOHeo

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK