Sierpień 2022
Udostępnij:

Dyscyplina nauki leśne na naszym Wydziale z kategorią naukową A+!


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dyscyplina nauki leśne z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymała kategorię naukową A+. Tym samym znaleźliśmy się w elitarnym gronie 5% najlepszych jednostek naukowych w Polsce.

Kategorie naukowe A+, A, B+, B, C i D zostały przyznane na podstawie ewaluacji przeprowadzonej Komisję Ewaluacji Nauki. Komisja przeprowadziła ocenę na podstawie szczegółowych danych o efektach działalności naukowej za okres 2017-2021 obejmujących 3 kryteria:

Kryterium I - poziom naukowy prowadzonej działalności – mierzony jakością publikacji naukowych oraz liczbą patentów;

Kryterium II – obejmujące efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniane przez:

a) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe,

b) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez przedsiębiorców,

c) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

Kryterium III obejmowało wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danej uczelni lub instytucie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Każdy pracownik wliczony do liczby N (pracownik z grupy pracowników naukowych) przedstawiał za okres objęty ewaluacją nie więcej niż 4 najwybitniejsze osiągnięcia naukowe, ale nie mniej niż jedno.

Uzyskana ocena A+ jest bardzo ważna, ponieważ zależą od niej uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału za wyjątkowe zaangażowanie i ogrom wieloletniej, codziennej pracy, która zaowocowała tak dobrym wynikiem.

Nasz sukces był możliwy dzięki wyjątkowemu wsparciu Władz Rektorskich i administracji Uczelni - dziękujemy!

Z tak silnym zespołem możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i korzystając z wypracowanej pozycji i doświadczenia realizować kolejne wyzwania i sięgać po dalsze sukcesy!

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK