Sierpień 2022
Udostępnij:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został wpisany przez Ministra Edukacji i Nauki na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe w grupie „gospodarka leśna” z działu administracji rządowej „środowisko”.


 

W 2016 r. weszła w życie Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wprowadzenie systemu opartego na ramie kwalifikacji spowodowało, że wzrosła liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Nie wszystkie kwalifikacje nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości. Stąd zaistniała konieczność powołania podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wspierających instytucje certyfikujące w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem. Warunki jakie postawiono dla PZZJ są wysokie, m.in. posiadanie specjalistycznych laboratoriów, dysponowanie doświadczoną kadrą naukową, prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych z zakresu objętego oceną, poddanie się audytowi wewnętrznemu.

 

Prace zespołu przygotowującego wniosek o wpisanie UR na listę PZZJ koordynował kierownik Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK, działając z inicjatywy Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego oraz na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UR w Krakowie dra hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. Jako ekspertów merytorycznie przygotowanych do nadzoru nad branżą leśną zgłoszono pracowników KULIiTL w osobach: dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński, dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. URK.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK