Czerwiec 2023
Udostępnij:

Blended Intensive Programme ERASMUS+ „Climate-smart forestry” na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


W dniach 15-20 maja 2023 na Wydziale Leśnym zorganizowany został kurs, pierwszy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Blended Intensive Programme (BIP) w ramach programu ERASMUS+ pod tytułem „Climate-Smart Forestry”. Uczestnikami tego kursu byli studenci oraz nauczyciele akademiccy z siedmiu uczelni europejskich (Czechy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska), łącznie 30 osób. Idea przewodnia kursu dotyczyła trzech zagadnień:

1.      wpływ zmian klimatycznych na stan i kondycję lasów,

2.      działania zwiększające możliwości adaptacyjne drzewostanów do zmian środowiskowych,

3.      metody zwiększenia zdolności mitygacyjnych drzewostanów (np. zwiększenie sekwestracji CO2).

Realizacja całego kursu BIP polegała na przeprowadzeniu zajęć w formie wirtualnej, które odbyły się przed rozpoczęciem drugiej, właściwej części, zorganizowanej w formie stacjonarnej w siedzibie naszej uczelni (6 dni). Efektem zajęć części wirtualnej było przygotowanie przez studentów informacji w formie posteru opisującej w/w zagadnienia w danym państwie. W tygodniowym programie zajęć stacjonarnych, oprócz wykładów, przeprowadzone zostały wizyty terenowe w Nadleśnictwie Nowy Targ oraz Nadleśnictwie Olkusz, pozwalające zaznajomić studentów z gospodarką leśną w lasach górskich i nizinnych w obliczu zmian klimatycznych. Poznanie zagadnień w terenie umożliwiło uczestnikom na analizę sytuacji i zaproponowanie konkretnych działań w obu Nadleśnictwach jako studium przypadku w ramach wykonanej pracy w międzynarodowych zespołach. Efektem tych prac były końcowe sprawozdania w formie prezentacji, które odznaczały się dogłębnym i szerokim spojrzeniem na analizowane przypadki, potwierdzonym wysoką oceną nauczycieli.

 

              Realizacja całego kursu, zarówno zawartość merytoryczna jak i aspekty organizacyjne, spotkała się z bardzo dużym uznaniem wśród uczestników. Bezpośrednie spotkanie studentów i nauczycieli z wielu państw europejskich było doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii oraz dało możliwość nawiązania wielu kontaktów międzynarodowych.

 Fotografie: Kaja Nowak oraz Kajetan Myszkiewicz

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK