Skład Osobowy

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Leśnego:

Piotr Borczyński tel: 784254890 email: p.borczynski@wp.pl

Zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Leśnego:

Justyna Orjanik  email: jotorja@op.pl

Adrian Grzebieniak email: adrian6216@interia.eu

inż. Sonia Las email: sonia.las787@gmail.com

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów:

Piotr Borczyński email: p.borczynski@wp.pl

Justyna Orjanik email: jotorja@op.pl

inż. Marta Chrzęszczyk email: marta.chrzeszczyk@gmail.com

Przedstawiciel w Komisji ds. Jakości kształcenia:

Piotr Borczyński email: p.borczynski@wp.pl 

Przedstawiciel w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:

inż. Michał Hrecki email: MHrecki@gmail.com

Przedstawiciel w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:

Wojciech Prażuch email: as11@onet.pl

Przedstawiciel w Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Promocji:

inż. Oliwia Rainer email: saferwlel@gmail.com 

Przedstawiciel WRSS WL w Radzie Dyscypliny Nauki Leśne:

inż. Bartosz Gajda email: bartosz.gajda@student.urk.edu.pl

Przedstawiciel WRSS WL w Radzie Kierunku Leśnictwo:

Piotr Borczyński email: p.borczynski@wp.pl

Justyna Orjanik email: jotorja@op.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR