Skład Osobowy

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Leśnego:

Adrian Grzebieniak  tel: 660329653 email: adrian.grzebieniak@student.urk.edu.pl

 

Zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Leśnego:

Przemysław Starzec email: przemyslaw.starzec@student.urk.edu.pl

Aleksandra Kałamarz  email:aleksandra.kalamarz@student.urk.edu.pl

 Karolina Przeworska email: karolina.przeworska@student.urk.edu.pl

 

Zastępcy Przewodniczącego WRSS ds. URSS

Karolina Przeworska email: karolina.przeworska@student.urk.edu.pl

 

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów:

Adrian Grzebieniak  email: adrian.grzebieniak@student.urk.edu.pl

Karolina Przeworska email: karolina.przeworska@student.urk.edu.pl

Przemysław Starzec email: przemyslaw.starzec@student.urk.edu.pl

 

Przedstawiciel w Dziekańskiej Komisji ds. Jakości kształcenia:

Adrian Grzebieniak  adrian.grzebieniak@student.urk.edu.pl

 

Przedstawiciel w Dziekańskiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich 

Adrian Grzebieniak adrian.grzebieniak@student.urk.edu.pl

Justyna Orjanik  justyna.orjanik@student.urk.edu.pl

 

Delegata do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Klaudia Basiak

 

Delegata do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Artur Golasz

 

Delegata do Wydziałowej Studenckiej Komisji ds. Promocji 

Jakub Bukowy

Karolina Przeworska

Klaudia Basiak

Adrian Grzebieniak

Artur Golasz

 

Przedstawiciel Studentów  WL w Kolegium Wydziału Leśnego :

Adrian Grzebieniak - przewodniczący WRSS; 

Laura Grześkiewicz

Przemysław Starzec

Justyna Orjanik

Karolina Przeworska;

Arkadiusz Szczotka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK