Struktura organizacyjna wydziału

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału prowadzona jest w 4 Instytutach z 12 Zakładami, powołanymi zgodnie z warunkami sprecyzowanymi szczegółowo w Statucie Uczelni.
Nazwy poszczególnych jednostek związane są z zakresem realizowanej tematyki badawczej i dydaktycznej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR