Struktura organizacyjna wydziału

Działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału prowadzona jest w 6 Katedrach, powołanych zgodnie z warunkami sprecyzowanymi szczegółowo w Statucie Uczelni.
Nazwy poszczególnych jednostek związane są z zakresem realizowanej tematyki badawczej i dydaktycznej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK