Czasopisma

Periodyki i wydawnictwa - wydziałowe, uczelniane, ogólnopolskie.


Acta Silvestria jest czasopismem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Stanowi kontynuację rocznika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie o tytule Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris, wydawanego nieprzerwanie od 1961 roku. W roku 2019 tytuł Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris został zmieniony na Acta Silvestria. Więcej na stronie czasopisma

http://actasilvestria.urk.edu.pl/


„Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów. Od kwietnia 2015 roku pismo jest wydawane przez Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrę UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja papierowa.


CZYTELNIA WYDZIAŁOWA

W Czytelni Wydziału Leśnego udostępniamy po 1-2 egz. podręczników z zakresu leśnictwa, nauk podstawowych (np. biologia, matematyka) i dyscyplin pomocniczych (np. ekonomia). Kupujemy i kierujemy na Wydział Leśny książki po konsultacjach z zainteresowanymi wykładowcami, na podstawie informacji od studentów i własnej orientacji w zakresie wykładanych przedmiotów. W ciągu 10 lat istnienia Czytelni zgromadzono w niej 1113 vol. książek; wszystkie są wprowadzone do katalogu elektronicznego Biblioteki Głównej. W czytelni jest również 320 egz. książek niewprowadzonych do katalogu elektronicznego. Są to zbiory pozyskiwane przez Wydział, głównie z Lasów Państwowych. Na bieżąco do Czytelni WL Biblioteka Główna przekazuje 12 tytułów czasopism zagranicznych i 7 tytułów czasopism polskich. Czytelnia dysponuje również 10 tytułami czasopism, które Wydział uzyskuje od sponsorów. Czytelnia liczy 12 miejsc z 2 komputerami do użytku czytelników, wykorzystywanymi głownie do przeglądania katalogu elektronicznego i baz danych online.

Czasopisma polskie:

 • Echa leśne,
 • Głos lasu,
 • Las Polski,
 • Łowiec Polski,
 • Przemysł Drzewny,
 • Przegląd Leśniczy,
 • Sylwan,
 • Trybuna Leśnika,
 • Biblioteczka Leśniczego (Zeszyty wydawane przez DGLP),
 • Prace Inst. Bad. Leśnictwa,
 • Postępy Techniki w Leśnictwie.

Czasopisma zagraniczne (tytuły): Allgemeine Forst Zeitschrift, Annals of Forest Science, Canadian Journal of Forest Research, Forest Ecology and Management, Forest Genetics, Forest Science & Forest Science Monographs, Forestry, Forstmaschinen Profi, Forstwissenschaftliches Centralblatt, Journal of Applied Entomology, Journal of Forestry, Journal of Vegetation Science, Journal of Wildlife Management, Lesnicka Prace, Lesnictvi, Mitteilungen der Eidgenossichen Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft, Mycorrhiza, Revue Forestiere Francaise, Schweizerische Zeitschrifft für Forstwesen, Silvae Genetica, Unasylva, Wildlife Society Bulletin, Zeitschrift fur Jagdwissenschaft.

Czytelnia umożliwia łatwą komunikację z biblioteka Główną a stąd dostęp do bogatych baz danych Biblioteki, a poprzez Bibliotekę dostęp on-line do pełnych tekstów książek i czasopism ze zbiorów polskich i zagranicznych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK