DLACZEGO LEŚNICTWO?

- zdobędziesz konkretny i sprawdzony zawód związany z przyrodą, a na podstawie umowy podpisanej z PGL Lasy Państwowe najlepsi absolwenci z każdego rocznika mają zagwarantowane miejsce pracy w Lasach Państwowych

- zdobędziesz wiedzę przyrodniczą  i techniczną, nauczysz się korzystać z nowoczesnych narzędzi GIS oraz poznasz najnowsze rozwiązania z zakresu teledetekcji, które znajdują coraz szersze zastosowanie nie tylko w leśnictwie

 - zdobędziesz mocne podstawy do pracy w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu, szkolnictwie leśnym i placówkach naukowych, ale również w parkach narodowych oraz w administracji państwowej lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

- poznasz beskidzkie lasy w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, gdzie odbywa się wiele ćwiczeń terenowych, ale też lasy wokół Krakowa

- w licznych sekcjach Koła Naukowego Leśników poznasz ludzi z pasją, zobaczysz czym są badania naukowe, a na obozach studenckich poznasz nowe zakątki w kraju i za granicą

DLACZEGO OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI?

- zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii, szeroko rozumianego przyrodoznawstwa oraz nauk o środowisku, a także wiedzy o wykorzystywaniu środowiska przyrodniczego przez człowieka.

- zdobędziesz umiejętności identyfikacji głównych zagrożeń dla przyrody oraz monitorowania stanu populacji i zbiorowisk, poznasz podstawy prawnych i ekonomicznych uwarunkowań ochrony przyrody

- nauczysz się przekazywania w sposób przystępny wiedzy dotyczącej przyrody, prowadzenia dyskusji i negocjacji z różnymi grupami interesariuszy  

- zdobędziesz mocne podstawy do pracy w parkach narodowych, parkach krajobrazowych,  placówkach naukowych oraz w administracji państwowej  lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie działań środowiskowych i edukacji przyrodniczej

- poznasz parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obiekty  edukacyjne oraz lasy wokół Krakowa

STUDIUJĄC NA WYDZIALE LEŚNYM możesz wyjechać na stypendium w ramach programów ERASMUS I CEEPUS do Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech i wielu innych państw Europy.

 

 Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK