Konferencje aktualne

 

Plan konferencji i sympozjów organizowanych przez
Wydział Leśny
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
w 2018 roku

 

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 The existing and potential biotic and abiotic risks to non-native and native tree species in the European forests międzynarodowy 31.12.2017 12-13.02.2018 dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
2 Bogactwo gatunkowe Polski południowej krajowy 20.02.2018 5-7.03.2018
Kraków
dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
3 Konferencja Katedr Jednoimiennych KKJ 2018 „Interdyscyplinarność użytkowania lasu” krajowy 30.03.2018 04-05.06.2018
Krynica-Zdrój
dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk - przewodniczący

dr inż. Dariusz Kulak - sekretarz
Wydział Leśny,
Zakład Użytkowania Lasu i Drewna
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
e-mail: rlkulak[a]cyf-kr.edu.pl
tel.: +48 12 662 50 92,
tel.: +48 12 412 44 18
4 Ist International Scientific Conference Hydrology in Natural and Antrophogenic Environments (Hydro2018) międzynarodowy marzec - czerwiec 2018 4-7.09.2018
Kraków
dr hab. inż. Jarosław Kucza

dr inż. Anna Klamerus-Iwan - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ewa Słowik-Opoka - Sekretarz
Wydział Leśny,
Zakład Inżynierii Leśnej,
al. 29 Listopada 46; 31-425 Kraków
e-mail: anna.klamerus-iwan@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 53 56

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR