Procedura dyplomowania
 
Harmonogram zakończenia studiów 2020-2021
Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskichpobierz
 
Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) - pobierz
 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowejpobierz

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o przyjęcie na seminarium dyplomowe - pobierz .docx

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dyplomowych - pobierz 

Wzór pracy dyplomowej - strona tytułowa - pobierz(pdf) pobierz(docx) 

Oświadczenie autora pracy - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Umowa licencyjna niewyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Umowa licencyjna wyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Ocena studiowania Badanie losów absolwenta - pobierz

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - pobierz 

Opłaty - dotyczą studentów związanych przedmiotowymi opłatami umową o świadczenie usług edukacyjnych:
  • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
  • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
  • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów związanych z ukończeniem studiów

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR