Prace dyplomowe
Terminy egzaminów dyplomowych czerwiec / lipiec 2018 r. :
 1. tura - 28 i 29 czerwca 2018 r.
 2. tura - 5, 6 i 10 lipca 2018 r.
Harmonogram zakończenia studiów 2017-2018

Zakres tematyczny prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 pobierz

Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554 z póź. zm.),pobierz
 • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
 • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 17/2016 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 02 maja 2016r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie br 71/2015 z dnia 25 września 2015 roku ., w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  Załączniki 1-5 Zarządzenie 71/2015 pobierz (.doc), pobierz (.pdf)

 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej - pobierz

Procedura dyplomowania - pobierz

Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich - pobierz

Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) -pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - pobierz

Ocena studiowania

Załącznik nr 8 Zarządzenie 17/2007 pobierz

Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7) - pobierz

Karta obiegowa (załącznik nr 6) - pobierz

Oświadczenie ws licencji niewyłącznej - pobierz

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dymplomowych - pobierz

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz

Opłaty:

 • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
 • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
 • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 411 97 15
12 411 97 15
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wles
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR