Prace dyplomowe
Terminy egzaminów dyplomowych wrzesień 2018 r. :
  • 12, 14, 19 września 2018 r.
Harmonogram zakończenia studiów 2017-2018

Zakres tematyczny prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 pobierz

Procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UR

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554 z póź. zm.),pobierz
  • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
  • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 17/2016 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 02 maja 2016r.; Załącznik - regulamin studiów, pobierz
  • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie br 71/2015 z dnia 25 września 2015 roku ., w sprawie procedur składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
    Załączniki 1-5 Zarządzenie 71/2015 pobierz (.doc), pobierz (.pdf)

 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej - pobierz

Procedura dyplomowania - pobierz

Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich - pobierz

Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) -pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - pobierz

Ocena studiowania

Załącznik nr 8 Zarządzenie 17/2007 pobierz

Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7) - pobierz

Karta obiegowa (załącznik nr 6) - pobierz

Oświadczenie ws licencji niewyłącznej - pobierz

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dymplomowych - pobierz

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz

Opłaty:

  • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
  • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
  • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR