Procedura dyplomowania
Procedura dyplomowaniapobierz 
 
 
Harmonogram zakończenia studiów 2023-2024
Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskichpobierz
 
Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowejpobierz

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o przyjęcie na seminarium dyplomowe - pobierz .docx

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dyplomowych - pobierz 

Wzór pracy dyplomowej - strona tytułowa - pobierz(pdf) pobierz(docx) 

Oświadczenie autora pracy - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Umowa licencyjna niewyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Umowa licencyjna wyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)

Ocena studiowania Badanie losów absolwenta - pobierz
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - pobierz
 
Dokumenty wydawane po ukończeniu studiów:
  • oryginał dyplomu wraz z suplementem do dyplomu
  • 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim lub
  • 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim i 1 odpis dyplomu  w języku obcym i suplementu w tłumaczeniu na język angielski na podstawie wniosku złożonego do dnia ukończenia studiów
Jednocześnie należy pamiętać, iż art. 77 ust 2a, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. t. jedn. z 2021 poz.478 ze zm.) wskazuje, iż:
Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2
 

Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów związanych z ukończeniem studiów

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK