Prace dyplomowe
Harmonogram zakończenia studiów 2020-2021

Wniosek o przyjęcie na seminarium dyplomowe - pobierz .docx

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

 • USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz oraz USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz
 • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 20/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r.;
 • Załącznik - regulamin studiów - pobierz
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku ., w sprawie Procedury składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - zr_15_2019
  zr_15_z1_2019
  Załączniki 1 - 4:
 • Załącznik 1 Wzór pracy dyplomowej - strona tytułowa - pobierz(pdf) pobierz(docx)
 • Załącznik 2 Oświadczenie autora pracy - pobierz(pdf) pobierz(docx)
 • Załącznik 3 Umowa licencyjna niewyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)
 • Załącznik 4 Umowa licencyjna wyłączna - pobierz(pdf) pobierz(docx)

 Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej - pobierz

Procedura dyplomowania - pobierz
Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich - pobierz
Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) - pobierz
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - pobierz
Ocena studiowania Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7) - pobierz
Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dyplomowych - pobierz
Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz(pdf) pobierz(docx)
Opłaty:
 • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
 • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
 • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów związanych z ukończeniem studiów

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR