Prace dyplomowe
Terminy egzaminów dyplomowych w miesiącu wrześniu:
 • 6 września 2019 r.
 • 11 września 2019 r.
 • 13 września 2019 r.
Harmonogram zakończenia studiów 2018-2019

Zakres tematyczny prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

Wniosek o przyjęcie na seminarium dyplomowe - pobierz .pdf  pobierz .docx

Procedura składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dopuszczenie studenta do obrony regulują :

 • USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz oraz USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz
 • Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 19/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017r.; Załącznik - regulamin studiów - pobierz
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku ., w sprawie Procedury składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i dokotrskich studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - pobierz
  Załączniki 1 - 4:
 • Załącznik 1 Wzór pracy dyplomowej - strona tytułowa - pobierz
 • Załącznik 2 Oświadczenie autora pracy - pobierz
 • Załącznik 3 Umowa licencyjna niewyłączna - pobierz
 • Załącznik 4 Umowa licencyjna wyłączna - pobierz

 

Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej - pobierz

Procedura dyplomowania - pobierz

Komisje powołane do przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich - pobierz

Przewodniczący Komisji do Przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) -pobierz

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - pobierz

Ocena studiowania

Załącznik nr 8 Zarządzenie 17/2007 pobierz

Badanie losów absolwenta (załącznik nr 7) - pobierz

Karta obiegowa (załącznik nr 6) - pobierz

Oświadczenie ws licencji niewyłącznej - pobierz

Logo Wydziału Leśnego do umieszczenia w pracach dymplomowych - pobierz

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz

Opłaty:

 • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.
 • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
 • Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR