Rekrutacja

TERMINY REJESTRACJI W SYSTEMIE IRK
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Rekrutacja na studia II stopnia na studia stacjonarne i niestacjonarne- II nabór   

Rejestracja w  systemie IRK  na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich potrwa:

  •  do 25 lutego dla studiów stacjonarnych 
            - 26 lutego  ogłoszenie wyników
            - 27 luty składanie dokumentów 
 
  • do 28 lutego dla studiów niestacjonanrnych.
         -  29 lutego  ogłoszenie wyników
         -  1-2 marca składanie dokumentów 

 

 

 

Rekrutacja na studia II stopnia na studia stacjonarne i niestacjonarne- I nabór  

 

Rejestracja w  systemie IRK rozpocznie się na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich rozpocznie się 10 stycznia 2024 r. i potrwa do 18 lutego.

 

19 lutego  - nastąpi ogłoszenie listy rankingowej

 

23-24 lutego - składanie dokumentów przez kandydatów na studia II stopnia - studia niestacjonarne 
Godzina: od 15-19 (23.02) i od 9-15 (24.02)

20-21 lutego - składanie dokumentów przez kandydatów na studia II stopnia-  studia stacjonarne 
Godzina: 9-15 

 

Miejsce składania dokumentów:

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Al. 29 Listopada 46, sala 010 

 

ZAPRASZAMY!

 

Dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia będzie udostępniona  rejestracja dnia i godziny złożenia dokumentów. Informacja zostanie przesłana przez system rejestracji IRK.

Miejsce składania dokumentów:

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Al. 29 Listopada 46, sala 010 

ZAPRASZAMY!

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 50 52
wles[a]urk.edu.ol
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK