DziekanatDziekanat Wydziału Leśnego
al. 29-listopada 46, 31-425 Kraków
wles@urk.edu.pl
fax: 12 411-97-15


 

PRACOWNICY:

Kierownik dziekanatu 
dr inż. Joanna Duda-Surman

Godziny przyjmowania stron: 11:00 - 14:00

wles@urk.edu.pl

12 662-50-01

STUDIA STACJONARNE 
NA KIERUNKU LEŚNICTWO

mgr inż. Wioletta Ochał – Samodzielny Referent
spec. Gospodarka Leśna I stopień rok I i IV oraz studia II stopnia

wioletta.ochal@urk.edu.pl

12 662-52-41

mgr Sylwia Sapa – Samodzielny Referent
spec. Gospodarka Leśna I stopień rok II i III
spec. Ochrona Zasobów Leśnych I i II stopień

sylwia.sapa@urk.edu.pl

12 662-50-05

STUDIA STACJONARNE 
NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

mgr inż. Wioletta Ochał – Samodzielny Referent

wioletta.ochal@urk.edu.pl

12 662-52-41

STUDIA NIESTACJONARNE 
NA KIERUNKU LEŚNICTWO

mgr inż. Jolanta Bilańska – Specjalista

j.bilanska@urk.edu.pl

12 662-50-02

KOORDYNATOR DS. SYSTEMU USOS

mgr Anna Frys

anna.frys@urk.edu.pl

12 662-52-42

REZERWACJA SAL WYKŁADOWYCH, PROMOCJA WYDZIAŁU - POKÓJ NR 017

dr inż. Piotr Pacanowski  p.pacanowski@urk.edu.pl  12 662 53 91

Informacji na temat pomocy materialnej oraz zakwaterowania w domach studenckich udziela

mgr Sylwia Sapa tel. 12 662-50-05, sylwia.sapa@urk.edu.pl


Godziny urzędowania dziekanatu: studia stacjonarne

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek

(w Czwartek i Sobotę dziekanat jest nieczynny)

9:00 – 13:00

Godziny urzędowania dziekanatu: studia niestacjonarne

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, Wtorek, Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

nieczynne

Piątek

9:00 – 13:00

Sobota

9:00 – 13:00 (dwa razy w miesiącu) 

 

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek

13:00 - 14:00

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Maciej Pach prof. UR

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

10:00 - 12:00

Wtorek

9:30 - 11:00

Środa

10:00 - 12:00

Piątek

11:30 - 13:00

Koordynator dyscypliny nauki leśne
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

12:00 – 13:00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR