Dziekanat

 Dziekanat Wydziału Leśnego
al. 29-listopada 46, 31-425 Kraków
wles@urk.edu.pl
tel: 12 662 52 42

adres do korespondencji:

Al. Mickiewicza 21 

31-120 Kraków


 

PRACOWNICY:

Kierownik dziekanatu 
dr inż. Joanna Duda-Surman

Godziny przyjmowania stron: 11:00 - 14:00

wles@urk.edu.pl

12 662-50-01

STUDIA STACJONARNE 
NA KIERUNKU LEŚNICTWO

mgr inż. Wioletta Ochał – Starszy specjalista
kier. Leśnictwo -  st. I stopnia I rok
oraz
  kier. Leśnictwo - st. II stopnia

wioletta.ochal@urk.edu.pl

12 662-52-41

mgr Sylwia Sapa – Starszy specjalista
kier. Leśnictwo – st. I stopnia  II, III i IV rok

kier. Ochrona Bioróżnorodności   - st. I stopnia


sylwia.sapa@urk.edu.pl

12 662-50-05

STUDIA NIESTACJONARNE 
NA KIERUNKU LEŚNICTWO

Zastępstwo za mgr inż. Jolantę Bilańską 

 

Studia I stopnia 

mgr Sylwia Sapa 

sylwia.sapa@urk.edu.pl

 

126625005

Studia II stopnia 

 mgr inż. Wioletta Ochał

wioletta.ochal@urk.edu.pl

126625241

KOORDYNATOR DS. SYSTEMU USOS

Wiktoria Taff -

Samodzielny referent

wiktoria.taff@urk.edu.pl

12 662-52-42

REZERWACJA SAL WYKŁADOWYCH, PROMOCJA WYDZIAŁU - POKÓJ NR 017

dr inż. Piotr Pacanowski -

Specjalista

p.pacanowski@urk.edu.pl  509174713

Sprawy stypendialne - https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/


Godziny urzędowania dziekanatu: studia stacjonarne

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek

(w Czwartek i Sobotę dziekanat jest nieczynny)

9:00 – 13:00

Godziny urzędowania dziekanatu: studia niestacjonarne

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, Wtorek, Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

nieczynne

Piątek

9:00 – 13:00

Sobota

9:00 – 13:00 (dwa razy w miesiącu) 

 

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek

13:00 - 14:00

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. inż. Maciej Pach prof. URK

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

11:00 - 12:00

Wtorek

11:00 - 12:00

Środa

11:00 - 12:00

Piątek

14:00 - 15:00

Koordynator dyscypliny nauki leśne
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

12:00 – 13:00

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK