WRSS - o nas

Samorząd Studentów Wydziału Leśnego, jako reprezentant wszystkich przyszłych leśników, aktywnie działa na różnych płaszczyznach życia uczelnianego i studenckiego.

Przedstawiciele Samorządu Studentów wchodzą w skład różnego rodzaju organów Uczelnianych i Wydziałowych. Są między innymi członkami Uczelnianych i Wydziałowych komisji. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Leśnego bierze czynny udział w działalności w ramach Porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Poznania, Warszawy i Krakowa. Na podstawie tego porozumienia organizowane są corocznie Ogólnopolskie Konferencje Studentów Leśnictwa, różnego rodzaju szkolenia oraz konkursy, np. Konkurs Fotograficzny „Foto-leśnik”. Przedsięwzięcia te mają na celu nie tylko wzbogacenie dotychczasowej wiedzy studentów na temat leśnictwa, ale także uczą nas wyrażania opinii dotyczących problemów leśnictwa. Rozwijana w ten sposób współpraca i umacnianie więzi między studentami, w poszczególnych ośrodkach akademickich daje nowe możliwości samorealizacji.

Ponadto Samorząd Studentów organizuje wydziałowe konkursy („Foto-leśnik”), bierze udział w imprezach charytatywnych (akcja honorowego krwiodawstwa "WAMPIRIADA", kwesty i zbiórki paczek dla dzieci) oraz kulturalnych (otrzęsiny dla studentów I roku - "Dzień Beana", Międzywydziałowy Turniej Artystyczny, Festiwal Kultury Studenckiej). Samorząd zajmuje się przygotowaniem uczestników do wzięcia udziału w różnego typu konkursach i zawodach Ogólnopolskich, a także zagranicznych. (Ogólnopolskie Zawody Drwali, Międzynarodowe Zawody Drwali). Międzynarodowe Spotkanie Studentów Leśnictwa i Technologii Drewna INTERFOB, również zapisane jest na stałe w kalendarzu wydarzeń na naszym wydziale, pozwala na poszerzenie swoich horyzontów i nawiązanie współpracy z organizacjami studenckimi z innych krajów Europejskich.. Nie sposób nie wspomnieć, że Samorząd Studentów Wydziału Leśnego co roku organizuje wielką imprezę towarzyską, którą jest Bal Leśnika. Stał się on nieodłączną częścią tradycji studiów leśnych w Krakowie.

Do Samorządu Studentów może należeć każdy student, który chce czynnie brać udział w organizowaniu i reprezentowaniu społeczeństwa akademickiego naszego Uniwersytetu. Oprócz tego zajmujemy się tutaj sprawami studentów oraz jesteśmy ich przedstawicielami przed Władzami Akademickimi.. Działanie w takiej organizacji jest doskonałą okazją do rozwinięcia swoich pasji, zrealizowania pomysłów, wykazania się inwencją oraz, co najważniejsze, zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji i nie tylko.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK