Studenci z niepełnosprawnością

Jeśli Twoja choroba lub niepełnosprawność

 uniemożliwia lub utrudnia Ci studiowanie zgłoś się do

Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

Dr inż. Elżbieta Muter

Katedra Bioróżnorodności Leśnej, pok. 918
Telefon: 12 662 51 16
E-mail: elzbieta.muter@urk.edu.pl

 Skontaktuj się mailowo lub telefonicznie, aby uzyskać:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, np. związane z poruszaniem się po uczelni, kłopoty z dostępem do urządzeń specjalistycznych, dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
  • bieżące informacje o programach wsparcia dla studentów niepełnosprawnych oraz o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla osób niepełnosprawnych.

Inne osoby do kontaktu:

Dr hab. Joanna Puła
Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
Telefon: (12) 662 43 67
E-mail: j.pula@urk.edu.pl lub rrpula@cyf-kr.edu.pl

Katarzyna Warianek
Pełnomocnik URSS ds. Studentów Niepełnosprawnych
e-mail: katarzyna.warianek@dzielo.pl

Biuro Pomocy Materialnej i Pomocy Osób Niepełnosprawnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 50 52
wles[a]urk.edu.ol
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK