Sprawy socjalne

STYPENDIA SOCJALNE

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta zawiera Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Regulamin oraz wzory oświadczeń stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej są dostępne na stronie https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR