System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Leśnym

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości

(Zarządzenie nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wraz z załącznikami: Załącznik 1 - Polityka Jakości Kształcenia; Załącznik 2 - Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; Załącznik 3 - Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)). 

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Leśnym sprawuje Dziekan.

Osobą, która na Wydziale Leśnym UR w Krakowie organizuje funkcjonowanie WSZJK jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Dla potrzeb podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Rektor na wniosek Dziekana powołuje Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia (DKJK), Pełnomocnik kieruje pracą Komisji (DKJK), której zadaniem jest wdrażanie i ocena efektów implementacji określonych metod i procedur realizacji Systemu, ale również inicjowanie działań doskonalących w celu ciągłego podnoszenia skuteczności Systemu. Pełnomocnicy kierują pracą zespołów, których zadaniem jest wdrażanie i ocena efektów wdrożenia określonych metod i procedur realizacji Systemu, oraz inicjowanie działań doskonalących w celu ciągłego podnoszenia skuteczności USZJK.

Podjęte w danym roku akademickim działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, są opisane w rocznym raporcie samooceny jakości kształcenia na wydziale, przygotowanym przez Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia wraz z komisją, której przewodniczy. 

 

Funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia pełni p. prof. dr hab. inż. Ewa Błońska.

W skład Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą :

prof. dr hab. inż. Ewa Błońska – Przewodnicząca

dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich 

dr hab. inż. Katarzyna Nawrot-Chorabik, prof. URK 

dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. URK 

dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. URK 

dr inż. Jacek Banach 

dr inż. Magdalena Frączek, prof. URK 

dr inż. Wojciech Ochał 

dr inż.  Wojciech Piaszczyk 

Adrian Grzebieniak – przedstawiciel studentów,  Przewodniczący WRSS

 

 

Regulamin komisji

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK