Projekty realizowane
Numer Kierownik Tytuł Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca Rodzaj projektu Nazwa programu
 OR.271.3.8.2017 prof. dr hab. inż. Jarosław Socha Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" 2018-04-03 2020-12-10 środki przedsiębiorstw krajowych Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Państwowe Gospodrstwo Leśne Lasy Państwowe
2017/25/B/ST10/02126  prof. dr hab. inż Piotr Gruba Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na stabilizację i akumulację materii organicznej w kwaśnych glebach leśnych na tle zróżnicowanego podłoża geologicznego i składu gatunkowego drzewostanów  2018-01-19 2021-01-18 budżet - NCN    Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  OPUS
  prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Wyznaczenie stanowisk pomiarowych, określenie wybranych cech zbiorowisk roślinnych, pobór próbek glebowych i roślinnych na obszarach wokół  stacji pomiarowych: Mezyk1, Tlen1, Tlen2 z oznaczeniem laboratoryjnym węgla w glebie i biomasie oraz analiza uzyskanych wyników. 2017-10-27 2018-12-31 środki przedsiębiorstw krajowych Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Uniwersytet Przyrodzniczy w Poznaniu
OR.271.3.3.2017  prof. dr hab. inż. Jarosław Socha Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubośi kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora) 2017-10-04 2018-09-19 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Pańśtwowych
2016/23/N/NZ9/01589 mgr inż. Michał Adamus Procesy demograficzne w populacjach świerka z naturalnych lasów regla górnego Karpat Zachodnich, objętych gradacjami kornika drukarza.  2017-09-12 2020-09-11 budżet - NCN    Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 12 
2016/23/N/NZ9/01597 mgr inż. Jakub Goczał Wpływ dysjunkcji zadięgu świerka pospolitego na zmienność morfologiczną i genetyczną jego szkodników wtórnych  2017-09-08 2020-09-07 budżet - NCN    Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  PRELUDIUM 12
2016/23/N/NZ9/00550 dr inż. Adam Łukasik - Kierownik Projektu / z UR prof. dr hab. inż Piotr Gruba  Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastych - badania w oparciu o zintegrowane metody magnetyczne i geochemniczne. 2017-09-06 2020-09-05 budżet - NCN    Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA 
  dr hab. inż. Wojcieh Kraj Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania. 2017-06-14 2020-10-31 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez CK System Agnieszka Fiuk
OR.271.3.8.2017  prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" 2017-05-31 2018-06-30 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe
2016/21/D/NZ8/01151 dr inż. Olga Orman Różnice w architekturze podrostów cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościowego w odniesieniu do ich tempa wzrostu i śmiertelności  2017-05-24 2020-05-23 budżet - NCN   Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  SONATA 
  dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa. 2017-03-21 2020-10-31 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa
2016/21/B/NZ9/01226 prof. dr hab. inż.  Tadeusz Kowalski Mykota liści Fraxinus excelsior, jej taksonomia i potencjał biokontrolny względem inwazyjnego grzyba Hypenoscyphus fraxineus, sprawcy zamierania jesionu 2017-02-06 2020-02-05 budżet - NCN Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS: edycja 11
2016/21/D/NZ9/01333 dr hab. inż. Ewa Błońska Biochemiczne właściwości gleb i stabilizacja glebowej materii organicznej w relacji do martwego drewna różnych gatunków drzew 2017-01-25 2020-01-24  budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA: edycja 11
OR.271.3.6.2016 prof. dr hab. inż.  Janusz Michał Sowa Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach soosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe 2016-09-19 2018-09-30  środki przedsiębiorstw krajowych   Inne programy  Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe
2016/20/S/NZ8/00428 dr Remigiusz Pielech Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych 2016-09-09 2019-09-30 budżet - NCN   Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  FUGA: edycja 5
2015/19/N/NZ9/00625 Norbert Piotr Szymański Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967 2016-08-04 2018-08-03  budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki   PRELLUDIUM: edycja 11
OR.271.3.5.2016 prof. dr hab. inż. Janusz Michał Sowa Zasady kolekcjonowania zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakosci pochodzacego z posuszowych drzewostanów świerkowych i sosnowych 2016-07-20 2019-07-31 środki przedsiębiorstw krajowych   Inne Programy Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe 
2014/15/N/NZ9/01143 Rafał Mateusz Jastrzębski Przestrzenny i czasowy wzorzec naturalnych zaburzeń w karpackich dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym - analiza dendrochronologiczna 2015-08-04 2018-08-03 budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  PRELUDIUM: edycja 8
2014/15/B/NZ9/00560 dr hab. inż.  Robert Jankowiak Bioróżnorodność, rozmieszczenie, taksonomia i patogeniczność grzybów z rzędu Ophiostomatales i rzędu Microascales występujących na rodzimych gatunkach drzew liściastych 2015-07-21 2018-07-20 budżet - NCN   Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  OPUS: edycja 8

BIOSTRATEG1/267755/
4/NCBR/2015

prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR - kierownik projektu na UR Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach 2014-11-01 2018-12-31  budżet - NCBR  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  BIOSTRATEG
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR