Systemy informatyczne - Pracownie komputerowe

Oprogramowanie Microsoft

Microsoft Imagine Premium  jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. 

Wydział Leśny uczestniczy w programie Imagine Premium  dzięki któremu studenci oraz pracownicy uczący na pracowniach komputerowych mogą korzystać z legalnego oprogramowania firmy Microsoft do celów edukacyjnych.

Oprogramowanie można pobierać ze strony internetowej: http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=dxbcanvcvm

Przypominamy oprogramowanie może być wykorzystane wyłącznie do użytku domowego, niekomercyjnego !!!

Jak uzyskać dostęp do oprogramowania?

W celu zarejestrowania się należy z adresu zarejestrowanego w systemie USOS przesłać zgłoszenie na adres d.lelek@urk.edu.pl

Zgłoszenie to powinno zawierać:

Temat wiadomości: [Microsoft Imagine]  
Treść wiadomości
:  
Nr indeksu: ...................................................... 
Nazwisko: ...................................................... 
Imię: ...................................................... 
Adres e-mail ( taki sam jak w USOS-ie): ............................... 

Kierunek studiów: .............................................. 
Rok studiów: ...................................................... 
Typ studiów(stacjonarne, niestacjonarne): ...................................................... 
Stopień studiów(I st. – inż., II st.– mgr , III st. - dr): ...................................................... 
Ewentualnie opis problemu związanego z Imagine: ......................................................

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR