Systemy informatyczne - Pracownie komputerowe

Oprogramowanie Microsoft

Azure Dev Tools for Teaching  jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. 

Wydział Leśny uczestniczy w programie Azure Dev Tools for Teaching dzięki któremu studenci oraz pracownicy uczący na pracowniach komputerowych mogą korzystać z legalnego oprogramowania firmy Microsoft do celów edukacyjnych. Zweryfikowani studenci oraz pracownicy mogą również uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Azure bez karty kredytowej oraz środki w wysokości 100 USD.

Oprogramowanie można pobierać ze strony internetowej:

Przypominamy oprogramowanie może być wykorzystane wyłącznie do użytku domowego, niekomercyjnego !!!

Jak uzyskać dostęp do oprogramowania?

W celu zarejestrowania się należy z adresu zarejestrowanego w systemie USOS przesłać zgłoszenie na adres d.lelek@urk.edu.pl

Zgłoszenie to powinno zawierać:

Temat wiadomości: [Microsoft Imagine]  
Treść wiadomości
:  
Nr indeksu: ...................................................... 
Nazwisko: ...................................................... 
Imię: ...................................................... 
Adres e-mail ( taki sam jak w USOS-ie): ............................... 
Kierunek studiów: .............................................. 
Rok studiów: ...................................................... 
Typ studiów(stacjonarne, niestacjonarne): ...................................................... 
Stopień studiów(I st. – inż., II st.– mgr , III st. - dr): ...................................................... 
Ewentualnie opis problemu związanego z MS Azure: ......................................................

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR