Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 41/ 2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

1. Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 września 2020 r. Dzieli się na dwa semestry:

1) zimowy: od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r.

2) letni: 24 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

2. Okres zajęcia dydaktycznych odbywa si w następujących terminach:

1) od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.

2) od 7 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.

3) od 24 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

4) od 16 kwietnia 2020 r. do 14 czerwca 2020 r.

3. Okres zajęć dydaktycznych dla VII semestru odbywa się w terminie od 1 października 2019 r. do 22 grudnia 2019 r.

4. Sesje egzaminacyjne odbywaj się,; w następujących terminach:

1) sesja zimowa: od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.

2) sesja zimowa poprawkowa: od 17 lutego do 23 lutego 2020 r.

3) sesja letnia: od 15 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

4) sesja letnia poprawkowa: od 7 września do 20 września 2020 r.

5. Sesja egzaminacyjne dla VII semestru odbywa się,; w następujących terminach:

1) sesja zimowa: od 7 stycznia do 21 stycznia 2020 r.

2) sesja zimowa poprawkowa: od 22 stycznia do 29 stycznia 2020 r.

6. Dni wolne od zajęć:

1) przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.

2) przerwa semestralna: 10 lutego do 16 lutego 2020 r.

3) wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

4) przerwa wakacyjna: 29 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

7. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):

1) 7 października 2019 r. (poniedziałek) - centralna uroczystość inauguracyjna Uczelni, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2) 12 czerwca 2020 r. (piątek)

8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:

1) semestr zimowy: 12-13.10.2019 r.; 26-27.10.2019 r.; 16-17.11.2019 r.; 30.11.-01.12.2019 r.; 14-15.12.2019 r. ; 11-12.01.2020 r.; 25-26.01.2020 r.


2) semestr letni: 07-08.03.2020 r.; 21-22.03.2020 r.; 04-05.04.2020 r.; 25-26.04.2020 r.; 09-

10.05.2020 r.; 23-24.05.2020 r.; 06-07.06.2020 r.

9. Zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu studiów, Rektor lub dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:

1) dokonać zmian w podziale roku akademickiego,

2) zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,

3) zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze .

Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o których mowa w ust. 8, o czym informuje Rektora.

10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 9 ust. 2, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji, o czym mowa w §6 ust. 8 Regulaminu studiów.

11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 20 września 2020 r.

12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 5 października 2019 r., a na semestr letni do 2 marca 2020 r.

13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 23 września do 30 września 2019 r.

14. Zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 29 września 2019 r. i potrwa do 2 października 2019 r. do godz. 15.00 Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

Z uwagi na konferencję jubileuszową Wydziału Leśnego, której zakończenie przewidziano na dzień 30 września 2019 r., uprasza się zainteresowanych studentów o wcześniejsze zgłoszenie chęci zakwaterowania do administracji Zespołu Domów Studenckich przy al. 29 Listopada.

organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacja roku akademickiego 2019/2020

Szczegółowy harmonogram roku akademickiego 2019/2020  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR