Maj 2024
Udostępnij:

Seminarium Wydziałowe - 14.05.2024


Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, które odbędzie się 14 maja o godzinie 13:15. Wykład wygłosi dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologii pt. "Bieżące potrzeby i możliwości wprowadzania na polski rynek surowca drzewnego ".

 

Krótkie CV:

 

Dr hab. inż. Zbigniew Karaszewski. Pracownik naukowy Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz współtwórca portalu sprzedaży drewna Onliwood. Wieloletni pracownik Lasów Państwowych. Przewodniczący Komitetu Naukowego ds. EFI przy Komitecie Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN.

Zainteresowania naukowe: użytkowanie lasu, zmechanizowane pozyskiwanie drewna, jakość surowca drzewnego, rola surowca drzewnego i materiałów drzewnych w Zielonej Gospodarce, polityka leśna.

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych, 3 rozdziałów w monografiach oraz licznych prac o charakterze popularno-naukowym.

Profil Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=0mWMB30AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK