Konferencje - archiwum
Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 II Seminarium Naukowe Konsorcjum DendroGen pt. "Wykorzystanie plantacyjnych upraw nasiennych modrzewia europejskiego do wyboru drzew elitarnych" krajowa
(z udziałem
gości zagranicznych)
02.12.2013 r. 11-13
grudnia
2013r.
Kraków;
dr inż. Jacek Banach;
dr inż. Kinga Skrzyszewska
Instytut Bioróżnorodności Leśnej, Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel.: 12 662 51 23,
email: rlbanach@cyf-kr.edu.pl, rlskrzy@cyf-kr.edu.pl
2 II Międzynarodowa Konferencja "Leśnictwo w Górach i Rejonach Przemysłowych" międzynarodowa 30.05.2014 r. 22-23
września
2014r.
Kraków;
Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Sekretarz: dr Danuta Owoc
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel.: 12 662 51 23,
email: forestry2014@ur.krakow.pl
http://les.ur.krakow.pl/forestry2014
3 The role of forest utilization and ergonomics in modern forestry międzynarodowa 1.03.2014 r. 12-13
czerwca
2014r.
Kraków;
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. J. Sowa
Sekretariat konferencji:
dr inż. Krzysztof Michalec
dr inż. Radosław Wąsik
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
al. 29. Listopada 46, 31-425 Kraków,
phone/fax.: +48 12 412 44 18,
http://les.ur.krakow.pl/50kulid
4 11th European Foundation for Plant Pathology (EFPP) Conference
Healthy plants – healthy people
międzynarodowa
(5 kontynentów)
15 June 2014 8-13.09.2014
Kraków;
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN
Sekretariat Konferencji:
dr Marta Bełka
Dr Joanna Kaczmarek
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
ul. Wojska Polskiego 71 c
60-6256 Poznań
Phone: +48 61 848 7708
http://www1.up.poznan.pl/ptfit
Współorganizator: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Conference report
5 IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów pt.: „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie” międzynarodowa 18.01.2015 r. 21 - 22 marca 2015 r.
Budynek Wydziału Leśnego,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
kontakt: mkdkrakow@gmail.com
www.mkd.org.pl
6 3rd Workshop Special Interest Group on Forestry - EARSeL międzynarodowa 30.04.2016 r. 15-16.09.2016
Kraków
dr hab. inż. Piotr Wężyk Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny
al. 29. Listopada 46, 31-425
Kraków,
tel.: 12 662 5082,
email: p.wezyk@ur.krakow.pl;
www.sigforestry2016.eu
7 The existing and potential biotic and abiotic risks to non-native and native tree species in the European forests międzynarodowy 31.12.2017 12-13.02.2018 dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
8 Bogactwo gatunkowe Polski południowej krajowy 20.02.2018 5-7.03.2018
Kraków
dr hab. inż. Anna Gazda Wydział Leśny,
Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,
Zakład Bioróżnorodności Leśnej
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków,
tel. +48 12 662 51 17
e-mail: rlgazda[a]cyf-kr.edu.pl
9 Konferencja Katedr Jednoimiennych KKJ 2018 „Interdyscyplinarność użytkowania lasu” krajowy 30.03.2018 04-05.06.2018
Krynica-Zdrój
dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk - przewodniczący 
dr inż. Dariusz Kulak - sekretarz
Wydział Leśny, 
Zakład Użytkowania Lasu i Drewna
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
e-mail: rlkulak[a]cyf-kr.edu.pl
tel.: +48 12 662 50 92,
tel.: +48 12 412 44 18
10 Ist International Scientific Conference Hydrology in Natural and Antrophogenic Environments (Hydro2018) międzynarodowy marzec - czerwiec 2018 4-7.09.2018
Kraków
dr hab. inż. Jarosław Kucza
dr inż. Anna Klamerus-Iwan - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewa Słowik-Opoka - Sekretarz
Wydział Leśny,
Zakład Inżynierii Leśnej,
al. 29 Listopada 46; 31-425 Kraków
e-mail: anna.klamerus-iwan@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 53 56

Archiwum konferencji. (pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK