Stacja Doświadczalna Katedry Ekologii i Hodowli Lasu w Krynicy Zdroju

W Stacji Doświadczalnej Katedry istniejącej od 1998 r. w LZD w Krynicy prowadzone są badania dotyczące stosowania udoskonalonych rębni, przebudowy drzewostanów przedplonowych i różnych metod trzebieży. Badania terenowe realizowane są na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych w parkach narodowych i rezerwatach (52 pow.) oraz lasach zagospodarowanych (85 pow.).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK