Projekty zrealizowane
Numer Kierownik Tytuł Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca Rodzaj projektu Nazwa programu
OR.271.3.8.2017  prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" 2017-05-31 2018-06-30 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe
  prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Wyznaczenie stanowisk pomiarowych, określenie wybranych cech zbiorowisk roślinnych, pobór próbek glebowych i roślinnych na obszarach wokół  stacji pomiarowych: Mezyk1, Tlen1, Tlen2 z oznaczeniem laboratoryjnym węgla w glebie i biomasie oraz analiza uzyskanych wyników. 2017-10-27 2018-12-31 środki przedsiębiorstw krajowych Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Uniwersytet Przyrodzniczy w Poznaniu
OR.271.3.3.2017  prof. dr hab. inż. Jarosław Socha Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubośi kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora) 2017-10-04 2018-09-19 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne Programy Badania naukowe finansowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Pańśtwowych
OR.271.3.6.2016 prof. dr hab. inż.  Janusz Michał Sowa Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach soosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe 2016-09-19 2018-09-30  środki przedsiębiorstw krajowych   Inne programy  Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe
2016/20/S/NZ8/00428 dr Remigiusz Pielech Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych 2016-09-09 2019-09-30 budżet - NCN   Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  FUGA: edycja 5
2015/19/N/NZ9/00625 Norbert Piotr Szymański Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967 2016-08-04 2018-08-03  budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki   PRELLUDIUM: edycja 11
OR.271.3.5.2016 prof. dr hab. inż. Janusz Michał Sowa Zasady kolekcjonowania zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakosci pochodzacego z posuszowych drzewostanów świerkowych i sosnowych 2016-07-20 2019-07-31 środki przedsiębiorstw krajowych   Inne Programy Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe 
2014/15/N/NZ9/01143 Rafał Mateusz Jastrzębski Przestrzenny i czasowy wzorzec naturalnych zaburzeń w karpackich dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym - analiza dendrochronologiczna 2015-08-04 2018-08-03 budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  PRELUDIUM: edycja 8
2014/15/B/NZ9/00560 dr hab. inż.  Robert Jankowiak Bioróżnorodność, rozmieszczenie, taksonomia i patogeniczność grzybów z rzędu Ophiostomatales i rzędu Microascales występujących na rodzimych gatunkach drzew liściastych 2015-07-21 2018-07-20 budżet - NCN   Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki  OPUS: edycja 8

BIOSTRATEG1/267755/
4/NCBR/2015

prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR - kierownik projektu na UR Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach 2014-11-01 2018-12-31  budżet - NCBR  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  BIOSTRATEG
2015/17/B/ST10/02712 prof. dr hab. inż.  Marcin Pietrzykowski Wpływ olsz (Alnus sp.) na przemiany biogeochemiczne substratów gleb technogennych 2016-02-04 2018-02-03 budżet - NCN Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki   OPUS: edycja 9
ID 245851 prof. Józef Walczyk Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych 2015-03-01  2017-12-31  budżet - NCBR Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   Program Badań Stosowanych
ID 207737 dr hab. Paweł Tylek Opracowanie nowej technologii i modelu funkcjonalnego maszyny do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej 2014-07-01 2017-04-30   budżet - NCBR Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych 
ER-2717-11/14 prof. dr hab. inż. Jarosław Socha Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych 2014-05-15 2017-04-15 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne programy  Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe 

Pol-Nor/209947/
52/2013

dr inż. Ewa Słowik-Opoka Application of laboratory method of selfabrasion to determind the pace of erosion processes occuring in mountain streams (ABRASION) 2014-01-01 2016-12-31 budżet - NCBR  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polsko -  Norweska Współpraca Badawcza 
2012/07/B/NZ8/01908 prof. dr hab. Jerzy Stanisław Szwagrzyk Mechanizmy i tempo spontanicznej regeneracji zbiorowisk leśnych po zaburzeniach wywołanych przez wiatr 2013-07-29 2017-07-28 budżet - NCN  Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki   OPUS: edycja 4 
EO-2717-24/13 dr inż. Rafał Starzak Zbadanie retencji wodnej drzewostanów górskich i podgórskich wytypowanych jako wzorcowe dla LKP Lasy Beskidu Sądeckiego oraz przyległych lasów podgórskich, w kontekście możliwości jej modulowania przez czynności gospodarcze 2013-04-24 2018-03-31 środki przedsiębiorstw krajowych  Inne programy  Badania naukowe finansowane przez PGL Lasy Państwowe
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK