Misja

 

W czasach, w których tak wiele się zmienia, aktualne pozostaje przesłanie naszych poprzedników z 1903 roku.
Tak więc nasza Uczelnia nadal niech będzie przybytkiem Miłości Boga, Ojczyzny, Nauki.

(z Misji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z faksymilią błogosławieństwa Jana Pawła II)

 

Wydział Leśny został powołany w 1949 roku jako samodzielna jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozwój studiów leśnych w Krakowie duży wkład wnieśli byli pracownicy Wydziału Rolniczo – Lasowego Politechniki Lwowskiej. W całej historii tych studiów kolejnym pokoleniom profesorów przyświecała idea wychowania młodzieży w poszanowaniu wolności obywatelskich i zasad etycznych. Dziś nadal za priorytet uznajemy niezależność myśli i postaw oraz obronę uznawanych zasad i wartości.

Wyrażamy wolę kontynuowania tradycji Wydziału Leśnego, tworzonego przez kolejne pokolenia profesorów, którzy dzięki wytrwałej pracy naukowej, mądrości i zaangażowaniu w kształcenie i wychowywanie studentów, wnieśli trwały wkład w jego rozwój oraz rozwój leśnictwa polskiego. Nasze tradycje traktujemy jako wezwanie do wytężonej pracy na wszystkich obszarach życia uniwersyteckiego.

W pracy naukowej i dydaktycznej zmierzamy do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w zakresie leśnictwa opartego na naukach przyrodniczych oraz technicznych i ekonomicznych. Pragniemy przyczynić się do wzrostu w społeczeństwie świadomości walorów lasów i leśnictwa, poszanowania środowiska naturalnego oraz właściwego nim zarządzania.

W dążeniu do uzyskania najwyższych standardów kształcenia uniwersyteckiego otwieramy się na wszystkie osiągnięcia naukowe. W procesie dydaktycznym uwzględniamy oczekiwania płynące z przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci posiedli nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną wraz z umiejętnością praktycznego jej stosowania, zwłaszcza kompetencje potrzebne do pracy w leśnictwie i instytucjach zarządzających środowiskiem przyrodniczym, ale opuścili tę uczelnię jako ludzie dojrzali, kreatywni oraz świadomi własnej wartości i tożsamości. W tym celu wspieramy aktywność samorządu studentów oraz studencki ruch naukowy, kulturalny i sportowy.

Nasze cele staramy się osiągnąć przez systematyczną troskę o rozwój zaplecza badawczego i dydaktycznego. Utrzymujemy kontakty z potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów, uwzględniając ich opinie w ukierunkowaniu procesu dydaktycznego wszystkich szczebli. Rozwijamy osobiste i instytucjonalne kontakty z pokrewnymi ośrodkami uniwersyteckimi i innymi placówkami badawczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami gospodarczymi i organizacjami społecznymi.

Misja Wydziału Leśnego (pdf)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK