Opłaty
Opłaty (Zarządzenie Rektora 121/2020 z 20 czerwca 2020 r.)
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł / 1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty

 

Zarządzenia

NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA DRUKI ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH
PL 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR