Opłaty

 OPŁATY Dla STUDENTÓW Z NABORU 2020/2021 I WCZEŚNIEJSZYCH

Opłaty (Zarządzenie Rektora 121/2020 z 20 czerwca 2020 r.)
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł / 1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty

OPŁATY Dla STUDENTÓW Z NABORU 2021/2022 

Opłaty (Zarządzenie Rektora 79/2021 z 28 maja 2021 r. oraz 50/2022 z 27 maja 2022 r.)
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 70 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 50 zł / 1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty

 

 

Zarządzenia

NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA DRUKI ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH
PL 04 2490 0018 1100 0009 9990 0402

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
PL 63 2490 0018 1100 0009 9990 0407

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK