Opłaty
Opłaty (Zarządzenie Rektora 36/2019 z 05.06.2019 r.)
Opłata za powtarzanie zajęć z tytułu niezadowalających wyników w nauce 60 zł / 1 ECTS
Opłata za powtarzanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego za semestr 180 zł
Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym uzupełnienie efektów kształcenia 40 zł / 1 ECTS
Powtarzanie semestru suma opłat za powtarzane przedmioty

 

Zarządzenia

 • Zarządzenie Rektora nr 36/2019 w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2019/2020 z dnia 5 czerwca 2019 r. - pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 149/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 36/2019 - pobierz
 • Aktualny cennik opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 -
  Cudzoziemcy I stopień oraz jednolite mgr
  Cudzoziemcy II stopień
  Niestacjonarni I stopień
  Niestacjonarni II stopień
 • Zarządzenie Rektora Nr 39/2019 w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat z dnia 7 czerwca 2019 r.  - pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 39/2019 - wniosek o zwolnienie z opłat za studia - pobierz

NUMERY KONT BANKOWYCH, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA DRUKI ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH
PL 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR