Rekrutacja krok po kroku
 1. Upewnij się że spełniasz wstępne wymagania kwalifikacyjne studia I stopnia , wymagania kwalifikacyjne studia II stopnia
 2. Zdecyduj się na rodzaj i specjalność studiów (I stopnia, II stopnia)
 3. Sprawdź terminy rejestracji na wybrany rodzaj i specjalność studiów.
 4. Załóż konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zapamiętaj swój identyfikator i hasło IRK z którego będziesz korzystał przy każdorazowym logowaniu się do systemu ERK.
 5. Zaloguj się na założonym koncie IRK i uzupełnij wymagane dane (pomoc)
 6. Zatwierdź (!!!) wprowadzone dane.
 7. Jeżeli zdawałeś „starą maturę” prześlij ksero lub skan tego dokumentu do właściwego Zespołu Rekrutacyjnego (dotyczy Kandydatów na studia I stopnia).
 8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany indywidualnie dla Twojego konta IRK. Zarejestruj się na wybrany kierunek studiów. Pamiętaj, że Twoja rejestracja uzyska status rejestracji potwierdzonej dopiero po wpłynięciu i zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, co zajmuje około 3 dni.
 9. Po zakończeniu terminu rejestracji loguj się codziennie na konto IRK w celu sprawdzenia wyniku kwalifikacji na studia, który Zespół Rekrutacyjny przekazuje z reguły w ciągu 2-3 dni (jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejestracji).
 10. Jeżeli status Twojego konta IRK zmienił się na zakwalifikowany do przyjęcia:
 11. Po zakwalifikowaniu na studia Sekretarz Zespołu rekrutacyjnego informuje Kandydata poprzez komunikat w IRK o obowiązku i terminie złożenia dokumentów w celu wpisania na listę studentów. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zespołu Rekrutacyjnego. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie potraktowane jako rezygnacja kandydata z procesu rekrutacji na studia. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów przygotuj pełnomocnictwo dla osoby, która będzie Cię reprezentować.
 12. Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, pomocy materialnej, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w Dziekanacie.
 13. W przypadku konieczności pobrania zaświadczenia o wynikach postępowania rekrutacyjnego pobierz i wypełnij wniosek.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK