Koła naukowe - Sekcja Bioróżnorodności Leśnej

Sekcja Bioróżnorodności Leśnej:

Opiekun: dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK

Przewodniczący: inż. Oliwia Rainer

Zastępca: inż. Przemysław Pyrek

 

Kontakt e-mail: cracowbiodiversity@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Bioróżnorodności KNL UR Kraków

 

Sekcja Bioróżnorodności Leśnej powstała w 2017 roku. Zajmujemy się różnorodnością biologiczną, na wszelkich poziomach organizacji życia. Mimo krótkiego okresu działalności, możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami, między innymi wystąpieniami w Wydziałowej Sesji Kół Naukowych Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, oraz w międzywydziałowych konferencjach. Zakończono projekt Herbarium ZBL, który przekształcił się w projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” IMBIO, gdzie pracuje nad nim aż 4 osoby z sekcji. Również możemy poszczycić się stworzeniem „Zakątku Linneusza”, badaniem wskaźników bioróżnorodności na terenie użytku ekologicznego „Las Krzyszkowicki”, uporządkowaniem użytku ekologicznego „Dolina Prądnika” oraz wieloma ciekawymi spotkaniami zarówno zdalnymi jak i stacjonarnymi. Obecnie zajmujemy się projektem o charakterze cyklicznym pt. „Pierwszy Dzień Wiosny”, którego celem jest prowadzenie obserwacji fitofenologicznych z zaangażowaniem społeczeństwa (citizen science).

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK