Koła naukowe - Sekcja Hydrologii

Sekcja Hydrologii:

Opiekunowie:
   dr inż. Ewa Słowik-Opoka,
   dr inż. Rafał Starzak
Przewodniczący:
   Bartłomiej Nowobilski
Zastępca:
   Radosław Rybarski

Kontakt
   bartlomiej.nowobilski[a]student.urk.edu.pl
   Sekcja Hydrologii KNL UR Kraków


Sekcja Hydrologii w ramach działającego Koła Naukowego Leśników (KNL) powstała w celu poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych wśród studentów Leśnictwa.

Hydrologia, będąca jedną z dziedzin Nauk o Ziemi jest zagadnieniem interdyscyplinarnym a jej znaczenie stale rośnie, czego przykładem są, m.in. projekty naukowo-badawcze czy wdrożeniowe, realizowane w Lasach Państwowych.

Członkostwo w sekcji stwarza możliwości osobistego rozwoju naukowego, doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz wspólnego spędzania czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach naukowych. Członkowie sekcji mają możliwość prowadzenia prac badawczych (laboratoryjnych, terenowych), organizacji obozów naukowych, jak również prezentacji swoich osiągnięć naukowych zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

Działanie w ramach Sekcji Hydrologii pozwala na realizację, nierzadko pierwszych badań naukowych oraz prezentację wyników i może stanowić dodatkowe wsparcie na etapie przygotowywania pracy dyplomowej.

Tematyka badań naukowych, która może być realizowana przez członków sekcji jest bardzo szeroka a jej wspólnym mianownikiem jest „LAS i WODA” - od ekohydrologii po modelowanie matematyczne w hydrologii, od pomiarów transpiracji roślin do oceny funkcjonowania obiektów małej i dużej retencji wodnej.

Zapraszamy do działania w ramach naszej Sekcji HYDROLOGII już dziś!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK