Koła naukowe - Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego

Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego:

Opiekun: dr hab. inż. Ewa Błońska

Przewodnicząca: inż. Sonia Las

 Kontakt e-mail: sonia.las787@gmail.com

 Sekcja powstała w 2009 roku z inicjatywy studentów pragnących poszerzać informacje na temat gleb i siedlisk leśnych. Obszar zainteresowania sekcji to szeroko rozumiana problematyka związana z zagadnieniami zakresu gleboznawstwa i siedliskoznawstwa. Program działalności naszej Sekcji przewiduje: organizację spotkań i obozów naukowych, wykonywanie opracowań naukowych w oparciu o materiały uzyskane w trakcie obozów naukowych, poszerzanie wiedzy  gleboznawczej, współdziałanie w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Cele Sekcji realizowane są poprzez: inicjowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i obozów naukowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze specjalistami i innymi Kołami Naukowymi.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR