Koła naukowe - Sekcja Geomatyki

Sekcja Geomatyki:

Opiekun: dr inż. Paweł Hawryło, dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK

Przewodniczący: inż. Przemysław Mamuszka

Zastępca: Jakub Miszczyszyn

 

Kontakt e-mail: geomatyka.knl@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Geomatyki KNL UR Kraków

Strona internetowa: www.geo.ur.krakow.pl

 

Celem działań Sekcji jest promowanie szeroko rozumianej geomatyki wśród studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, w ciekawy, alternatywny do zajęć sposób. Sekcja realizuje projekty o charakterze naukowym i popularno-naukowym, z których większość połączona jest z działaniami terenowymi i umożliwia poznanie od strony praktycznej wiele nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych. Ponadto Sekcja bierze czynny udział w obchodach Dnia GIS-u (GIS Day), uczestniczy w konferencjach naukowych, organizuje warsztaty, co pozwala rozwijać zainteresowania w dziedzinie geomatyki. W Sekcji Geomatyki działa również oddział zajmujący się tematyką Urban Forestry.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK