Koła naukowe - Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody

Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody:

Opiekun: dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK

Przewodnicząca: inż. Natalia Juszczak

Zastępca: inż. Małgorzata Malicka

 

Kontakt e-mail: n06juszczak02@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody KNL UR Kraków

 

Sekcja zajmuje się szeroko rozumianą botaniką i ochroną przyrody. W swoich szeregach skupia studentów różnych lat i specjalności z kierunku Leśnictwo. Kilka razy w roku organizuje spotkania otwarte o tematyce zgodnej z zainteresowaniami jej członków, również związane z bieżącymi wydarzeniami świata przyrody i nauki. Zarząd Sekcji wraz z opiekunem przynajmniej raz w roku starają się organizować kilkudniowy obóz naukowy w różnych stronach Polski, najczęściej południowej. Zebrane wówczas dane są w późniejszym etapie opracowywane i przedstawiane na sesjach kół naukowych czy konferencjach. Stałą obserwacją objęte są polany Łazek Niżni oraz Ligarki położone na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie Sekcja uczestniczy w badaniach już od 1988 roku. Na portalu społecznościowym Facebook prowadzony jest fanpage, na którym umieszczane są posty z ciekawostkami oraz informacje o bieżącej działalności.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK