Procedury

 

 Procedura wyboru i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz dyplomowania - załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 058/2024 z dnia 19. 06.2024 Załącznik 1  Załącznik 2 

Zarządzenie Dziekana nr 5 z dnia 19.06.2024    

 

Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunku Leśnictwo - procedura obowiązuje studentów, którzy rozpoczeli studia od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie Dziekana nr 9 z dnia 02.10.2023

Procedura wyboru i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz dyplomowania - załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 08/2023 z dnia 02.10.2023

 Zarządzenie Dziekana nr 8 z dnia 02.10.2023

 

Zarządzenie Dziekana nr 3 z dnia 15.02.2023 w sprawie wprowadzenia procedury wyboru modułu na kierunku Leśnictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 

 Procedura wyboru modułu

 

Procedura ogólna Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  (USZJK) dotyczącej hospitacji zajęć.          Załącznik 1 , Załącznik 2Załącznik 3Załącznik 4

Procedura warunkowego zaliczenia semestru - ZD nr 18/2020

Procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru - ZD nr 15/2020

Procedura uznawania i przenoszenia osiągnięć - ZD nr 17/2020

Procedura skreślenia studenta z listy studentów - ZD nr 16/2020

Procedura przedłużenia sesji - ZD nr 19/2020

Procedura przyznania studentowi urlopu - ZD nr 20/2020

Procedura zgłaszania zatwierdzenia wyboru przedmiotów fakultatywnych realizowanych w programie kształcenia oboziązującym od roku akadem. 2019/2020 - zał. nr 1 do ZD nr 10/2020 - ZD nr 10/2020

Procedura zgłaszania, zatwierdzenia i wyboru przedmiotów fakultatywnych realizownych w programie kształcenia obowiązującym od roku akadem. 2017/2018.2017-19 - zał. nr 2 do ZD nr 10/2020 - ZD nr 10/2020

Procedura ewaluacji efektów uczenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Leśnym - zał. do ZD nr 9/2020 - ZD nr 9/2020

Procedura oceny przez studentów zajęć dydaktycznych w zakresie jakości kształcenia - zał. nr 1 do ZD nr 6/2020 - ZD nr 6/2020

Procedura przeprowadzenia oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie organizacji studiów oraz jakości kształcenia - zał. nr 2 do ZD nr 6/2020 - ZD nr 2/2020

Sposób potwierdzania efektów uczenia się:

 

  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK