Koordynatorzy merytoryczni modułów realizowancyh w ramach programów studiów

  1. p. prof. dr hab. inż. Piotr Gruba - moduł Zarządzanie zasobami leśnymi,
  2. p. dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK - moduł Leśnictwo na terenach zurbanizowanych,
  3. p. dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz - moduł Ochrona ekosystemów leśnych,
  4. p. dr inż. Paweł Hawryło - moduł Geoinformatyka w leśnictwie,
  5. p. dr hab. inż. Piotr Boroń, prof. URK - moduł  Biotechnologia i genetyka w leśnictwie.

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK