Opis Systemu

 

Struktura organizacyjna systemu jakości kształcenia na WL (wg wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora nr 168/2021) :

 Struktura organizacyjna systemu jakości kształcenia na WL

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK