Rada Społeczno - Konsultacyjna

WYKAZ CZŁONKÓW RADY SPOŁECZNO-KONSULTACYJNEJ W KADENCJI 2020-2021:
 1. Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary
 2. Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
 3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 4. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 5. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Przewodniczący Rady Społeczno-Konsultacyjnej
 6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 7. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
 8. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
 9. Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
 10. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
 11. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
 12. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 13. Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju
Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady uczestniczą Dziekan, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego lub Dziekana.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK