Rada Kierunku Studiów Leśnictwo

 

1. dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK- Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich –Przewodniczący;

2. prof. dr hab. inż. Stanisław Małek - Kierownik Katedry Ekologii i Hodowli Lasu;

3. prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Dziekan, Kierownik Katedry Inżynierii  Ekologicznej i Hydrologii Leśnej;

4. prof. dr hab. inż. Jarosław Socha - Koordynator dyscypliny nauki-leśne, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi; 

5. prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk - Kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej;

6. dr hab. inż. Robert Jankowiak, prof. URK - Kierownik Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych;

7. dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK- Kierownik Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej;

8. prof. dr hab. inż. Ewa Błońska- Przewodnicząca Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

9. dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan - Przewodnicząca Dziekańskiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej;

10. dr inż. Magdalena Frączek, prof. URK - Przewodnicząca Dziekańskiej Komisji ds. Promocji i Reklamy;

11. dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyki;

12. dr inż. Ewa Słowik -Opoka;

13. Adrian Grzebieniak - przedstawiciel studentów, Przewodniczący  Wydziałowej Rady Samorządu Studentów;

14. Karolina Przeworska - przedstawiciel studentów,  Z-ca Przewodniczącego  Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK